Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Zapisy

Przewidywany koszt obozu to 550 zł.
(Istnieje możliwość otrzymaniazaświadczenia na dofinansowanie z zakładu pracy. Proszę wcześniej o informację, że takie zaświadczenie jest potrzebna. Nie chcemy, by przeszkody natury finansowej uniemożliwiły udział w obozie, dlatego w razie niemożności zapłacenia pełnej kwoty bardzo proszę o kontakt).

 
Zgłoszenia trwają do 31 maja (niedziela).
Po tym terminie zgłaszamy obóz do Kuratorium, więc musimy znać dokładną liczbę uczestników. 

 
Zgłoszenie następuje w momencie zapłacenia pierwszej raty 200 zł .

Wpłaty  proszę dokonywać na nowe konto naszego hufca:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE
2.Hufiec Krakowski
ul. Zamoyskiego 2
30 - 001 Kraków

BZ WBK nr 18 1090 2590 0000 0001 2308 5689

tytułem:  4. KRAKOWSKA_OBÓZ_IMIĘ i NAZWISKO HARCERKI

 

Pozostałą kwotę 350zł proszę wpłacić do 21czerwca (niedziela).

Kartę uczestnika należy  przekazać drużynowej najpóźniej w podanym powyżej terminie.
Można ją pobrać tutaj.