Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Reguły gry

Każda gra ma swoje zasady, które mówią nam o tym jak grać, żeby wygrać i czerpać z tej gry jak najwięcej radości.

Gra i przygoda, jaką jest skauting, także ma swoje reguły. Są nimi Prawo Harcerki oraz Zasady Podstawowe FSE. To one wskazują nam co zrobić, żeby wygrać, nie tylko podczas zbiórki, biwaku, obozu czy służby, ale także na co dzień - w domu, na podwórku...
 

 

PRAWO HARCERKI


1. 
Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
4. Harcerka jest przyjaciółką wszystkich i siostrą dla każdej innej harcerki.
5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
7.Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
8.Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkac
h.ZASADY PODSTAWOWE FSE

1. Obowiązki Harcerki rozpoczynają się w domu.
2. Harcerka jest wierna swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
3. Harcerka - Córka Chrześcijaństwa - jest dumna ze swej wiary: pracuje sumiennie,
    aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który ją otacza.