Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Patronka

Patronką drużyny jest bł. Matka Teresa z Kalkuty.