Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Nasze korzenie


List założyciela skautingu, lorda Baden-Powella, do harcerek:

Drogie Skautki!

Nie zapomnijcie o waszym zadaniu życiowym: być szczęśliwą i uszczęśliwiać. To takie proste! Uczynicie innych ludzi szczęśliwymi, czyniąc dobro. O własnym szczęściu nie potrzebujecie już myśleć, gdyż wówczas przyjdzie ono samo.[...]


Wolno nam żyć na Ziemi, która jest piękna i pełna cudów, a Bóg wyposażył nas nie tylko w oczy, abyśmy to wszystko spostrzegli, ale i w rozum, abyśmy całą tę wspaniałość pojmowali. Tylko nie może nam zabraknąć takiego nastawienia.[...]


Prowadźcie więc innych ku szczęściu i same bądźcie przy tym szczęśliwe. Jeśli będziecie tak postępowały, to wypełnicie zadanie zlecone wam przez Boga.

Bóg z wami.


 

Kim był ten niesamowity człowiek?

Zobacz, jaka była historia skautingu!

 

 

 

Obyście wszyscy byli świętymi, tylko to tak naprawdę się liczy."
o. Jakub Sevin, twórca skautingu katolickiego