Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Kontakt

Szefowe:

drużynowa Iwona Lichoń 
iwonali@interia.pl
tel.: +48 797 957 112
szczepowa Jadwiga Szuba
szubamoja@gmail.com
tel.: +48 604 827 484