Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Kalendarium życia drużyny

 

Wydarzenie

Kiedy

  • Święto odzyskania niepodległości - Msza Szczepu na Wawelu i Gra środowiskiem

11.11.2014

  • Kiermasz Bozonarodzeniowy
07.12.2014
  • Spotkanie opłatkowe Szczepu
14.12.2014
  • ZIMOWISKO 2015

14-17.O2.2014 w Starym Bystrym
( I TYDZ FERII)

  • Dzień Modlitw za Federację
22.03.2014 
w Czernej
  • Triduum Paschalne
2-5.04.2014