Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
POLSKI
SKAUCI EUROPY w Polsce

Informacje ogólne

MIEJSCE:
Nowa Osuchowa 
Mapa z dokladną lokalizacją

TERMIN: 
16 - 30 lipiec 2015 roku

KOSZT: 550 zł


Podstawowe zasady:

Prawem obozu jest Prawo Harcerki.

Codziennie na obozie będzie Eucharystia.

Nie zabieramy i nie używamy telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
 

Więcej zasad w regulaminie.